PERLES WARRANTY TERMS & CONDITIONS

Jamstveni uvjeti za elektromotorni alat PERLES

 

Elektromotorni alat PERLES (u daljnjem tekstu: alat) u postupku proizvodnje detaljno je pregledan i na odgovarajući način ispitan u skladu s normama i sustavom osiguranja kvalitete.

Proizvođač alata daje jamstvo u skladu s uvjetima navedenim u nastavku u obliku besplatnog otklanjanja kvarova na alatu, za koje je dokazano da su se pojavili u jamstvenom razdoblju zbog materijalnih nedostataka ili pogreške proizvođača. To jamstvo ne ograničava prava kupca koja proizlaze iz kupoprodajnog ugovora te zakonska prava kupca na temelju prodavateljeve odgovornosti za nedostatke.

Osim svih zakonskih prava koje kupac ostvaruje na temelju kupnje alata, alat je pokriven jamstvom u skladu sa sljedećim uvjetima:

1.      NAZIV ALATA

 

 

 

 

 

 

2.      DAVATELJ JAMSTVA

Proizvođač i davatelj jamstva je društvo ATECH elektronika d.o.o., Bač pri Materiji 30, 6242 Materija, Slovenija, matični broj: 5433282000 (u daljnjem tekstu: proizvođač).

3.      PRODAVATELJ

 

 

 

 

 

 

4.      PODRUČJE PRIMJENE

Jamstvo vrijedi na području države sjedišta prodavatelja. Za aktiviranje jamstva izvan navedenih područja kupac se mora obratiti trgovcu na svom području koji je ovlašten od strane proizvođača te koji će u skladu s važećim propisima procijeniti vrijede li u konkretnom slučaju drukčiji jamstveni uvjeti.

5.      JAMSTVENO RAZDOBLJE

Za sve nove alate vrijedi standardno jamstveno razdoblje od 12 mjeseci. Jamstvo vrijedi od datuma kupnje koji se nalazi na originalnom računu ili drugom odgovarajućem dokazu o kupnji alata.

 

 

5.1.   PRODULJENJE JAMSTVA

Proizvođač nudi mogućnost produljenja standardnog jamstvenog razdoblja za dodatna 24 mjeseca, čime se jamstveno razdoblje produljuje na ukupno 36 mjeseci od datuma kupnje alata.

Kako bi kupac ostvario pravo na produljenje jamstvenog razdoblja, mora registrirati alat na internetskoj stranici proizvođača u roku od 30 dana od datuma kupnje (datum koji je naveden na originalnom računu ili drugom odgovarajućem dokazu o kupnji). Osim toga kupac mora pri registraciji dati privolu za pohranu potrebnih podataka koje treba unijeti pri registraciji ili pristati na uvjete registracije. Nakon uspješne registracije alata potvrda o produljenoj registraciji šalje se kupcu. Potvrda o registraciji poslužit će kao dokaz produljenog jamstvenog razdoblja zajedno s originalnim računom ili drugim dokazom o kupnji (na kojem je jasno vidljiv serijski broj alata i datum kupovine).

Produljeno jamstvo izričito isključuje zupčanike i zupčaste prstene, usisne grane, četkice, zatezne sustave (glave bušilica, stezne čeljusti...), ležajeve, spojnice, oštrice za pile, svrdla i ostali pribor te ostale dijelove na kojima je vidljivo trošenje.

5.2.   JAMSTVENI ROKOVI

Kupac mora sve jamstvene zahtjeve podnijeti u jamstvenom roku. Rokovi za podnošenje jamstvenih zahtjeva, zahtjeva nakon proteka jamstva ili bilo kojih drugih zahtjeva počinju teći od dana kupnje alata ili od dana kada kupac preuzme popravljeni ili zamijenjeni alat. Jamstveni rok za popravljeni alat počinje teći u trenutku kada je klijent preuzeo alat nakon popravka ili od datuma izdanog računa za popravak, ovisno o tome što nastupi prije, pod uvjetom da je popravak bio takvog tipa da jamstvo počinje ponovno teći za cjelokupan alat, u suprotnom jamstveni rok počinje iznova teći samo za onaj dio alata koji bio znatno popravljen ili zamijenjen. 

6.      POVRAT ALATA

Alat je potrebno vratiti prodavatelju ili ovlaštenom servisnom centru proizvođača zajedno s jamstvenim listom i originalnim računom ili drugim odgovarajućim dokazom o kupnji alata iz kojeg je jasno vidljiv model alata, serijski broj i datum kupnje.

U nekim državama lokalni prodavatelj može alat poslati ovlaštenom servisnom centru proizvođača.

Pri povratu na temelju jamstva alat se mora zapakirati na odgovarajući način, paket ne smije sadržavati potencijalno opasne dijelove, a mora sadržavati adresu pošiljatelja/kupca i opis nedostatka koji je predmet jamstva.

7.      TROŠKOVI POPRAVKA

Svaka zamjena ili popravak u skladu s ovim jamstvom su besplatni. Troškove dostave ili poštarine u nekim državama snosi kupac u skladu s važećim propisima.

Ako kupac pokuša aktivirati jamstvo za alat koje ne ispunjava navedene jamstvene uvjete ili je jamstveni zahtjev očito neopravdan, proizvođač može od kupca zahtijevati naknadu svih troškova nastalih u svezi s time.

8.      ZAMJENA ILI POPRAVAK ALATA

U svakom slučaju podnošenja jamstvenog zahtjeva ili drugog zahtjeva proizvođač može po vlastitom nahođenju odlučiti hoće li alat popraviti ili zamijeniti novim. Ako se alat više ne proizvodi ili je povučen s tržišta, proizvođač ga može zamijeniti istovjetnim proizvodom za istu svrhu i proizvodom koji ima jednaka ili bolja tehnička svojstva i specifikacije. Ako proizvođač odluči da će popraviti alat s jamstvom, mora ga popraviti u roku od 45 dana od kupčeva podnošenja jamstvenog zahtjeva, u suprotnom mora alat zamijeniti novim. Zamijenjeni dijelovi alata ili alat nakon zamjene ili popravka ostaju u vlasništvu proizvođača.

Kupac mora preuzeti popravljeni ili zamijenjeni alat u roku od sedam dana od dana kada je obaviješten o popravku ili zamjeni alata. Nakon proteka navedenog roka proizvođač ili prodavatelj mogu bez prethodne obavijesti kupcu obračunati dnevnu ležarinu za pohranu (skladištenje) alata. 

Ako kupac ne preuzme popravljeni ili zamijenjeni alat u roku od dva mjeseca od obavijesti iz prethodnog stavka, uz dodatni uvjet da popravak ili troškovi ležarine nisu plaćeni, ako je kupca o tome prethodno pisanim putem obavijestio u skladu s važećim propisima, proizvođač može alat prodati, i to po cijeni i osobi koju sam odredi prema vlastitom nahođenju.

9.      ODRŽAVANJE I REZERVNI DIJELOVI

Proizvođač će još tri godine nakon proteka jamstvenog roka (uključujući razdoblje produljenog jamstva) osiguravati održavanje alata i njegove rezervne dijelove uz naknadu. Proizvođač će sam vršiti održavanje alata ili će to vršiti druge stručno osposobljene osobe s kojima proizvođač ima sklopljen ugovor o servisiranju.

10.   NEDOSTATCI KOJI NISU POKRIVENI JAMSTVOM

Unutar jamstvenog razdoblja jamstvo pokriva sve nedostatke proizvoda koji su posljedica proizvodnog ili materijalnog nedostatka. Jamstvo je ograničeno na popravak i/ili zamjenu i ne uključuje druge obveze proizvođača koje obuhvaćaju, ali nisu ograničene na slučajnu ili posljedičnu štetu.

Jamstvo izričito isključuje (primjera radi, ali ne ograničavajući se na):

a.      nedostatke na alatu koji su posljedica trošenja uslijed uporabe ili uobičajenog prirodnog trošenja;

b.      nedostatke na alatu koji su posljedica više sile;

c.      alate s kojih ili na kojima su originalne identifikacijske oznake (robna marka, serijski broj) deformirane, izmijenjene ili uklonjene;

  1. alate koji su izmijenjeni ili dopunjeni;

e.      nedostatke na alatu koji su posljedica:

-       nepridržavanja proizvođačevih uputa;

-       štete nastale tijekom prijevoza alata nakon obavljene kupovine;

-       neprimjerene uporabe alata;

-       preopterećenja alata;

-       nedostatka koji nastane uslijed neodgovarajućeg ili nedopuštenog radnog okruženja (izlaganje vodi, kemikalijama, fizičkim udarcima...);

-       nedostatka koji je posljedica priključivanja alata na neispravno napajanje (napon, frekvencija...);

-       nedostatka koji je posljedica neodgovarajućeg održavanja i brige o alatu;

-       nedostatka koji je posljedica uporabe dijelova koji nisu originalni i/ili dijelova dobavljenih od treće osobe bez suglasnosti proizvođača;

-       nedostatka koji je posljedica promjene, popravka ili zahvata na alatu od strane neovlaštenih osoba;

f.       sastavnih dijelova (dijelova i pribora) čije je trošenje posljedica prirodnog i uobičajenog trošenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na četke, ležajeve, kabele za napajanje, pomoćne ručke, transportne torbe itd.

© PERLES Power Tools. Online store by Shopamine. Postavke kolačićaMoji podaci

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the PERLES Power Tools website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici PERLES Power Tools
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.