You are 0.0 away from free shipping

Service instructions

  1. Količina maziv v orodjih: /s/u/KOLICINA_MASTI_SLO.docx
  2. Kontrola prebojne trdnosti električnih orodij: /s/u/Kontrola_prebojne_trdnosti_elektricnih_orodij.docx
  3. Navodila za kontroliranje zračnosti: /s/u/Navodila_za_kontroliranje_zracnosti.docx
  4. Kontrola opletanja: /s/u/Kontrola_opletanja.docx
  5. Navodila za delovanje elektronike v brusilnikih: /s/u/Navodilo_za_delovanje_elektronike_v_brusilnikih.docx
  6. Zatezni momenti pomembnejših sestavnih delov: /s/u/Zatezni_momenti_pomembnejsih_sestavnih_delov.docx