Garancijski uslovi za električni alat PERLES

Garancijski uslovi za električni alat PERLES

 

Električni alat PERLES (u nastavku: alat) je pažljivo pregledan i pravilno testiran u proizvodnom procesu sa standardima i sistemom osiguranja kvaliteta.

Proizvođač alata daje garanciju u skladu sa dolje navedenim uslovima, u obliku besplatnog otklanjanja kvarova na alatu za koje je dokazano da se javljaju tokom trajanja garancije, zbog grešaka u materijalu ili grešaka proizvođača. Ova garancija ne ograničava prava kupca koja proizlaze iz prodavčeve odgovornosti, za greške proizašle iz kupoprodajnog ugovora i zakonskog prava kupca.

Pored svih zakonskih prava koje kupac dobije kupovinom alata, alat pokriva garancija u skladu sa sljedećim uslovima:

1.      NAZIV ALATA

 

 

 

 

 

 

2.      DAVALAC GARANCIJE

Proizvođač i davalac garancije je preduzeće ATECH elektronika d.o.o., Bač pri Materiji 30, 6242 Materija, matični broj: 5433282000 (u nastavku: proizvođač).

3.      PRODAVAČ

 

 

 

 

 

 

4.      PODRUČJE VALJANOSTI

Garancija važi na području države u kojoj proizvođač ima sjedište. Za izvršavanje garancije izvan navedenih područja, kupac se mora obratiti, od strane proizvođača, ovlaštenom prodavaču u svom području, koji će u skladu s važećim propisima procijeniti primjenjuju li se posebni uvjeti garancije konkretno u tom slučaju.

5.      PERIOD GARANCIJE

Za sve nove alate važi standardni period garancije od 12 mjeseci. Garancija važi od datuma kupovine koji je vidljiv iz originalnog računa ili drugog relevantnog dokaza o kupovini alata.

5.1.   PRODUŽENJE GARANCIJE

Proizvođač nudi mogućnost produženja perioda garancije za dodatna 24 mjeseca, što ukupno produžava garantni rok na 36 mjeseci od datuma kupovine alata.

Da bi kupac imao pravo na produženje perioda garancije, alat mora biti registrovan na web stranici proizvođača u roku od 30 dana od datuma kupovine (datum koji je naveden na orginalnom računu ili drugom odgovarajućem dokazu o kupovini). Pored toga, kupac mora prilikom registracije dati svoj pristanak za čuvanje zahtjevanih podataka, koje treba unijeti prilikom registracije ili se složiti sa uslovima registracije. Poslije uspješne registracije alata, potvrda o produženoj registraciji se šalje kupcu. Potvrda o registraciji će zajedno sa orginalnim računom ili drugim dokazom o kupovini (koji jasno prikazuje serijski broj alata i datum kupovine) služiti kao dokaz produženog perioda garancije.

Produžena garancija izričito isključuje zupčanike i nazubljene prstenove, kolektore, četke, stezne sisteme (glave za bušenje, stročnice...), ležajeve, kvačila, listove testere, bušilice i drugi pribor kao i druge dijelove na kojima je vidljivo trošenje.

5.2.   PERIODI GARANCIJE

Sve garantne zahtjeve kupac mora podnijeti u periodu garancije. Rokovi za sprovođenje garantnih, poslije garantnih ili bilo kojih drugih zahtjeva počinju danom kupovine alata ili kada kupac preuzme popravljeni ili zamjenjeni alat. Garantni period za popravljeni alat počinje u trenutku kada klijent preuzme alat sa popravke ili sa datumom izdatog računa za popravku, pod uslovom da je popravka bila takve vrste da garancija ponovo počinje da važi za cijeli alat; u suprotnom, garantni period počinje ponovo da važi samo za onaj dio alata koji je značajno popravljen ili zamjenjen. 

6.      VRAĆANJE ALATA

Alat je potrebno vratiti prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru proizvođača zajedno sa garantnim listom i originalnim računom ili drugim relevantnim dokazom o kupovini alata u kojem je jasno prikazan model alata, serijski broj alata i datum kupovine.

U nekim državama lokalni distributer će moći da pošalje alat u ovlašteni servisni centar proizvođača.

Prilikom vraćanja alata sa garancije, on mora biti pravilno zapakovan, paket ne smije sadržavati moguće opasne dijelove i mora biti opremljen adresom pošiljaoca/kupca i opisom kvara koji je predmet garancije.

7.      TROŠKOVI POPRAVKE

Svaka zamjena ili popravka u skladu sa ovom garancijom je besplatna. U nekim državama troškove dostave ili poštarine snosi kupac u skladu sa važećim propisima.

Ako kupac pokuša da sprovede garanciju za alat koji ne ispunjava navedene garantne uslove ili je zahtjev za garanciju očigledno neopravdan, proizvođač može nametnuti kupcu sve troškove koji nastanu u tom pogledu.

8.      ZAMJENA ILI POPRAVKA ALATA

U svakom slučaju sprovođenja garantnog ili drugog zahtjeva, proizvođač može odlučiti po svojoj procjeni da li će alat popraviti ili zamijeniti novim. Ako se alati više ne proizvode ili su povučena sa tržišta, proizvođač ga može zamijeniti sličnim proizvodom koji ima istu namjenu i iste ili bolje tehničke karakteristike i specifikacije. Ako se proizvođač odluči da će alat pod garancijom popraviti, mora ga popraviti u roku od 45 dana od podnošenja kupčevog garantnog zahtjeva ili mora alat zamijeniti novim. Zamijenjeni dijelovi alata ili alat poslije zamjene ili popravke ostaju u vlasništvu proizvođača.

Kupac mora preuzeti popravljeni ili zamijenjeni alat u roku od sedam dana od obavještenja o popravci ili zamjeni alata. Po isteku navedenog roka, proizvođač ili prodavač mogu kupcu naplatiti dnevnu naknadu za čuvanje (skladištenje) alata bez prethodnog obavještenja. 

Ako kupac ne preuzme popravljeni ili zamijenjeni alat u roku od dva mjeseca nakon obavještenja iz prethodnog stavka i pod daljim uslovom da popravka ili troškovi dnevne naknade nisu plaćeni, proizvođač može prodati alat po cijeni i osobi koju on odredi po sopstvenoj procjeni, pod uslovom da se kupcu da prethodno pisano obavještenje u skladu sa važećim propisima.

9.      ODRŽAVANJE I REZERVNI DIJELOVI

Proizvođač će uz naknadu obezbijediti održavanje alata i njegovih rezervnih dijelova u roku od tri godine po isteku garantnog roka (uključujući produženi garantni rok). Održavanje alata će izvoditi sam proizvođač ili druge stručno osposobljene osobe sa kojima proizvođač ima sklopljen ugovor o servisiranju.

10.   KVAROVI ZA KOJE GARANCIJA NE VAŽI

Unutar garancijskog perioda, garancija pokriva sve kvarove u proizvodu koji su posljedica kvarova u izradi ili materijalu. Garancija je ograničena na popravku i/ili zamjenu i ne uključuje druge obaveze proizvođača koje inače uključuje, a koje nisu ograničene na slučajna ili posljedična oštečenja.

Garancija izričito isključuje (na primjer, ali ne isključivo):

a.      kvarove na alatu nastale uslijed trošenja zbog upotrebe ili prirodnog trošenja na drugi način;

b.      kvarove na alatu koji su posljedica više sile;

c.      alate na kojima su originalni identifikacioni znaci (marka, serijski broj) iskrivljeni, izmijenjeni ili uklonjeni;

  1. alate koji su bili izmijenjeni ili dopunjeni;

e.      kvarove na alatu koji su posljedica:

-       nepoštovanja upustava proizvođača;

-       štete nastale u toku prevoza alata nakon kupovine;

-       neprimjerene upotrebe alata;

-       preopterećenja alata;

-       kvarova, koji nastaju zbog neodgovarajućeg radnog okruženja (izloženost vodi, hemikalijama, fizičkom udarcu...);

-       kvarova koji su posljedica povezivanja alata na nepravilno napajanje (napon, frekvencija...);

-       kvarova koji su posljedica nedovoljnog održavanja i njege alata;

-       kvarova koji su posljedica upotrebe neorginalnih i/ili dijelova isporučenih od strane treće osobe, bez saglasnosti proizvođača;

-       kvarova koji su posljedica promjene, popravke ili intervencije od strane neovlaštenih osoba;

f.       komponente (dijelovi i pribor) čije je trošenje posljedica prirodnog i normalnog trošenja, uključujući, ali ne ograničavajući, četke, ležajeve, kablove za napajanje, pomoćne ručke, transportne torbe itd.

© PERLES Power Tools. internet trgovina Shopamine. Podešavanja kolačića.Moji podaci

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the PERLES Power Tools website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Managing cookies on the PERLES Power Tools website
Mandatory cookies

are cookies that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They allow you to log in to the user profile, select the language, agree to the terms and conditions and identify the session of the user. We are not obliged to obtain consent for their use.

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.